Čas na tlač kalendárov

Závisí to samozrejme od typu kalendára a od zložitosti projektu, ktorý plánujeme vytlačiť. Je jasné, že čas na prípravu listovaného alebo plagátového kalendára sa bude líšiť – s 1 grafikou a iným kalendárom s 12 stranami – a odlišnou grafikou pre každý mesiac.

Od projektu až po tlač kalendára 

Okrem typu kalendárov by sa mali zvážiť aj zručnosti projektanta. Uistime sa, že má skúsenosti, že dokáže vytvoriť projekt a správnym spôsobom ho pripraviť na tlač. Na rozdiel od toho, ako to jednoducho vyzerá, vôbec to nie je jednoduché a zručnosť DTP nám umožňuje vyhnúť sa časovo a finančne náročným chybám.

Je tiež dobré vybrať si miesto, v ktorom si môžeme objednať tlač kalendárov. V prípade online tlačiarne si ešte pred objednávkou môžete skontrolovať plánovaný čas dodania (určený pre konkrétny typ a náklad kalendárov).

 

Navrhovanie kalendárov na rok 2020

Pri výbere grafika, vďaka ktorý vytvorí náš firemný kalendár, sa treba uistiť, že pozná nielen svoje remeslo, ale aj trendy v projektovaní. Podobne ako pri každom inom projekte, aj kalendáre na rok 2020 by sa mali vytvárať s prihliadnutím na súčasnú módu. Dobrý projekt kalendára je taký, ktorý nebude našou reklamou počas 365 dní v roku. Aby sa tak stalo, kalendár by nemal byť len estetický, ale tiež by mal prispôsobený danej osobe, interiéru a trendom.

 

Osoba oboznámená so svetom grafiky si je dobre vedomá toho, čo sa od nej vyžaduje, takže vytvorenie módneho kalendára na rok 2020 nebude pre ňu problémom. Ak nechcete strácať čas a nervy na odmietnutie následných neúspešných projektov – vyberte skúseného grafického dizajnéra, ktorý projekt vytvorí v jednom okamihu – na nový rok a pre vaše potreby. Stojí za to rezervovať čas odporúčaného projektanta vopred a opýtať sa, koľko času potrebuje na prípravu návrhu a vypracovanie konečného projektu. Zvyčajne to trvá niekoľko dní až niekoľko týždňov.

 

Výber typu a príprava kalendára na tlač

Predtým, ako začneme pracovať, porozmýšľajme o tom, aký kalendár nás zaujíma. Má to byť vreckový vizitkový kalendár, knižný kalendár alebo možno aj stolná verzia – tzv. pyramída? Plagátové kalendáre sú tiež dosť hospodárnou a efektívnou formou – vo veľkom formáte a s jednou grafikou na celý rok. Z nástenných plagátov sú tiež veľmi obľúbené kalendáre x-dielne – kalendáre s okienkom, ktoré obsahujú jednu grafiku a výmenné kalendáriá – jedno-, dvoj- alebo trojmesačné. Stačí jeden dobrý projekt. V prípade viacstránkových kalendárov je to iné – tu si každý mesiac vyžaduje iný grafický dizajn/fotografiu alebo text. Tento typ kalendárov poskytuje najväčší priestor na kreatívne zobrazenie, ale vyžaduje tiež najviac práce a času grafického dizajnéra. Detailné spracovanie týchto typov kalendárov môže trvať až niekoľko týždňov.

 

Distribúcia reklamných kalendárov

Okrem prípravy, návrhu a tlače kalendárov by sa mal zvážiť aj proces ich distribúcie. Pre urýchlenie si môžete vybrať možnosť kalendárov s obálkami vo fáze objednávania kalendárov – čo uľahčí adresovanie a efektívne odosielanie kalendárov zákazníkom a kolegom.

Je dobré vopred pripraviť obálky aj zodpovedajúce darčekové tašky (ak bude kalendár rozdávaný spolu s ďalšími reklamnými predmetmi). Ak už máte konkrétny formát kalendára, nemalo by to trvať dlhšie ako niekoľko dní. Aj tu, ak chcete proces zefektívniť, nezabudnite, že si môžete objednať špeciálne obálky alebo tašky – a vytlačiť ich na rovnakom mieste ako vaše kalendáre. Vtedy si vytvoríte súvislý súbor firemných darčekov s vyhradeným balením a veľkou časovou rezervou.

Pridaj komentár