Vizitky – vytvorte dokonalý projekt

V svete biznisu je hlavným princípom pre dosiahnutie úspechu vyniknutie pred konkurenciou. Produkty a služby poskytované jednotlivými firmami sú obvykle veľmi podobné, a preto nádej na vyniknutie spočíva v dobrom marketingu a v reklame. My, ako majitelia firmy a všetci naši zamestnanci, sa musíme od prvého kontaktu prezentovať jedinečným spôsobom, a preto stojí za to postarať o vynikajúce vzory firemných vizitiek.

Tlač vizitiek poskytuje neobmedzené možnosti, a preto postačuje dobrý a dômyselný projekt. Vizitky môžeme dať zákazníkovi alebo osobe, ktorá má záujem o našu ponuku v každej situácii. Dobrým okamihom bude obchodné stretnutie, ako aj súkromné ​​stretnutie s priateľmi.

Dizajn vizitiek je možné voľne plánovať, takže vytvorenie jedinečného projektu, ktorý bude dokonale odrážať povahu našej firmy, nie je príliš ťažké. Vďaka dobrému nápadu máme šancu, že nepôjdu tak ako väčšina do stojana na vizitky, alebo do zásuvky, ale budú zapamätané a v prípade potreby aj odovzdané ďalším osobám. Ak je dizajn vizitky dostatočne zaujímavý na to, aby si ju potenciálny zákazník zapamätal, existuje veľká šanca, že keď bude potrebovať službu alebo produkt, ktorý ponúkame, nezačne hľadať na webovom prehliadači, ale začne od hľadania našej vizitky.

Pre zaneprázdnených ľudí je ideálnym riešením online tlačiareň, kde si môžeme objednať vizitku online bez vychádzania z domu. Ušetríme vďaka tomu veľa času.

Ako navrhnúť dokonalú vizitku?

  • Výber obsahu – hoci vizitka má neobmedzené možnosti dizajnu, bohužiaľ má málo priestoru pre obsah. Preto musíme starostlivo premýšľať o tom, čo bude obsahovať. Povinnými údajmi je meno, názov spoločnosti, informácie o tom, čo robíme alebo aké služby poskytujeme, logo spoločnosti, kontaktné údaje, ako je e-mail, telefónne číslo, webová stránka, informácie o tom, ako nás klient nájde v sociálnych médiách a ak máme sídlo spoločnosti, potom aj adresa
  • Originálny dizajn – záleží na odvetví, musí byť nápadný a nezabudnuteľný
  • Priehľadné usporiadanie obsahu – informácie musia byť dobre viditeľné a ľahko dostupné
  • Výber veľkosti vizitky – musí byť perfektne prispôsobený pre náš projekt
  • Výber písma – musí byť čitateľný, ale zároveň zaujímavý a dokonale zapadajúci do celého projektu
  • Grafika a farby – mali by zodpovedať nášmu odvetviu. Freelancery alebo grafici si môžu dovoliť originálne a žiarivé farby a zaujímavú grafiku. Naopak, predstavitelia takých povolaní ako lekár alebo právnik by si mali vybrať klasické farby.

Navrhovanie vizitiek je ťažké, pretože máme malý priestor na umiestnenie všetkých prvkov a ich rozloženie takým spôsobom, aby do seba zapadali a tvorili súvislý celok. Zároveň sa oplatí vynaložiť trochu úsilia. Vďaka tomu vytvoríme vzor vizitky, ktorá dokonale predstaví našu firmu a ktorú si budú pamätať potenciálni zákazníci.

 

Pridaj komentár